Dit zijn voorbeelden van klachten, waarmee je je bij mij kunt aanmelden:

 • somberheid
 • angst
 • heftige emoties
 • concentratieproblemen
 • rouw
 • vastlopen in sociale contacten
 • vastlopen in je studie of werk
 • slaapproblemen
 • eetproblemen
 • trauma
 • overspannenheid of burn-out
 • relatieproblemen
 • problemen in je gezin
 • problemen met intimiteit
 • de richting in je leven kwijt zijn

Het kan zijn dat je deze klachten en problemen hebt, maar dat deze een grote invloed hebben op je leven en functioneren. Dan kan het zijn dat een behandeling in de Specialistische GGZ beter bij je past. Daar kunnen ze langerdurende behandeltrajecten aanbieden en mogelijk ook in samenwerking met anderen. Het is van belang dat je dit met je huisarts overlegt.

Van belang is om te melden dat ik in mijn praktijk BasisGGZ bied. Dat wil zeggen dat het kortdurende behandeling is. Mocht je verwezen worden voor SGGZ dan is mijn behandeling niet passend. Als je voor schematherapie komt, dan is het van belang om vooraf te overleggen. Schematherapie wordt vaak geïndiceerd voor langdurige behandeling en is dan wellicht ook niet passend in mijn praktijk.

Ook als er crisisgevoeligheid is, kan ik je niet helpen. Met de huisarts kun je bespreken welke vorm van behandeling nodig is voor je.

 

Individuele behandeling

In mijn praktijk werk ik met verschillende therapievormen die allemaal, op basis van wetenschappelijk onderzoek, effectief zijn.

Jij komt met klachten en een hulpvraag en samen gaan we kijken welke therapie het beste bij je aansluit. In de behandeling wordt er regelmatig geëvalueerd of de behandeling voldoende bij je aansluit en of je klachten en problemen daadwerkelijk verminderen. We kunnen dan in samenspraak ook de behandeling wijzigen.

Hier kun je de verschillende methodieken vinden waar ik met name gebruik van maak.

Coaching

Naast individuele behandeling bied ik ook schemacoaching aan. Schemacoaching is coaching op basis van Schematherapie; een therapievorm waarbij je op zoek gaat naar patronen in je leven waardoor je telkens vast blijft lopen. We gaan samen op zoek naar de oorzaken van deze patronen in je levensgeschiedenis en van hieruit kun je deze patronen veranderen.

Coaching gaat buiten de verzekerde zorg om en kan ook door jouw werkgever vergoed worden als je problemen tevens invloed hebben op je werk of werkplezier.

Voor meer informatie verwijs ik je door naar mijn website www.schema-coach.nl

Supervisie

Psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog kunnen bij mij supervisie volgen. Ik ben zelf 15 jaar werkzaam geweest in een Specialistische GGZ instelling op verschillende afdelingen in de Volwassenzorg en Jeugd & Jong Volwassenenzorg. Ik heb vele jaren ervaring als supervisor voor de GZ-opleiding en verschillende cursussen gevolgd voor supervisor.

Ook kun je als SKJ geregisteerde supervisie bij mij volgen. Neem contact op voor de mogelijkheden!

Consultatie

Huisartsen en POH-GGZ kunnen bij mij terecht voor consultatie. Ik heb een Service Level Agreement (SLA) met PrimaCura GGZ. Je kunt hiervoor contact opnemen met mij via Zorgmail of Secure Email. Tevens kan je ook gebruik maken van de Siilo app. Ik neem deel aan verschillende kernteams van huisartsen binnen de regio waardoor ik steeds mijn kennis op het gebied van de sociale kaart up-to-date houd.