Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 is binnen de Geestelijke Gezondheidszorg het zorgprestatiemodel van start gegaan. Lees hier wat dit inhoudt en de folder van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Verzekerde zorg

Ik heb geen contacten afgesloten met de zorgverzekeraars. Wat betekent dit voor jou?
Je hebt altijd recht op een vergoeding van je zorgverzekeraar, maar de hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van je polis van de zorgverzekeraar. Het je een ‘zuivere’ restitutiepolis dan krijg je meestal 90-100% van je kosten vergoed. Heb je een naturapolis, dan wordt vaak tussen 60-90% vergoed. Dat verschilt nogal per polis. Het is dus van belang om bij je zorgverzekeraar na te gaan hoeveel je vergoed krijgt. Je betaalt de kosten voor het consult aan mij en vervolgens kun je deze factuur desgewenst indienen bij je zorgverzekeraar. Ik heb ook een overzicht van de vergoedingen die elke polis vergoed, dus laat maar weten als ik je hiermee kan helpen.

Ik hanteer voor verzekerde zorg in 2024 de volgende tarieven:
Individueel consult (45 minuten): € 130,-
Intake (60 minuten): € 150,-

De tarieven zijn gebaseerd op zowel directe tijd als indirecte tijd. Directe tijd bevat tijd die besteed is aan inhoudelijk contact via face-to-face, (beeld)bellen of e-mail. Indirecte tijd is tijd die besteed wordt aan verslaglegging (intakeverslag, opstellen behandelplan), rapportage aan de huisarts, voorbereiden van het gesprek, administratieve handelingen betreffende zorgprestatiemodel, evt overleg met de huisarts etc.

 

 

 

Onverzekerde zorg

Als er geen DSM-diagnose gesteld kan worden of de klachten komen niet voor vergoeding in aanmerking (rouw, relatieproblemen en werkgerelateerde problemen), dan krijg je de behandeling niet vergoed van de zorgverzekeraar. Dit krijg je te horen in het intakegesprek. De factuur voor het intakegesprek kan je wel declareren bij je zorgverzekeraar.
Je kan de behandeling dan volledig zelf betalen.

Mijn tarieven voor particuliere behandeling in 2024 zijn:
Intake-particulier (60 minuten): € 130,-
Particulier consult (45 minuten): € 120,-

Je kan ook altijd bij je werkgever navragen of deze een (deel van) de behandeling zou willen betalen. Je zou dit ook in de vorm van coaching kunnen doen. Hiervoor kun je meer informatie vinden op mijn website www.schema-coach.nl

Voor meer informatie over ongecontracteerde en onverzekerde zorg, kun je kijken op www.contractvrijepsycholoog.nl