Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 is binnen de Geestelijke Gezondheidszorg het zorgprestatiemodel van start gegaan. Lees hier wat dit inhoudt en de folder van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Verzekerde ongecontracteerde zorg

Ik heb geen contacten afgesloten met de zorgverzekeraars. Wat betekent dit voor jou?
Je hebt altijd recht op een vergoeding van je zorgverzekeraar, maar de hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van je polis van de zorgverzekeraar.  Het is dus van belang om bij je zorgverzekeraar na te gaan hoeveel je vergoed krijgt.

De consulten worden maandelijks gefactureerd. Je betaalt zelf de factuur aan mij en kunt deze vervolgens indienen bij jouw zorgverzekering. Let op! Van het gedeelte dat vergoed wordt, zal ook het eigen risico in rekening gebracht worden. Dit komt bovenop de kosten van het niet vergoede gedeelte. De hoogte van het eigen risico bedraagt minstens 385 euro maar kan afhankelijk van je gekozen verzekering ook hoger zijn.

Ik hanteer voor verzekerde zorg in 2024 de volgende tarieven:
Individueel consult (45 minuten): € 125,-
Intake (60 minuten): € 145,-

Een afspraak dient 48 uur van tevoren afgezegd te worden anders kan er een bedrag van 45 euro in rekening gebracht worden.

De tarieven zijn gebaseerd op zowel directe tijd als indirecte tijd. Directe tijd bevat tijd die besteed is aan inhoudelijk contact via face-to-face, (beeld)bellen of e-mail. Indirecte tijd is tijd die besteed wordt aan verslaglegging (intakeverslag, opstellen behandelplan), rapportage aan de huisarts, voorbereiden van het gesprek, administratieve handelingen betreffende zorgprestatiemodel, evt overleg met de huisarts etc.

Voor verdere info kijk op https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/

 

Onverzekerde zorg

Als er geen DSM-diagnose gesteld kan worden of de klachten komen niet voor vergoeding in aanmerking (rouw, relatieproblemen en werkgerelateerde problemen), dan krijg je de behandeling niet vergoed van de zorgverzekeraar. Dit krijg je te horen in het intakegesprek. De factuur voor het intakegesprek kan je wel declareren bij je zorgverzekeraar.
Je kan de behandeling dan volledig zelf betalen.

De tarieven voor particuliere behandeling in 2024 zijn:
Intake-particulier (60 minuten): € 130,-
Particulier consult (45 minuten): € 115,-

Een afspraak dient 48 uur van tevoren afgezegd te worden anders kan er een bedrag van 45 euro in rekening gebracht worden.

De tarieven zijn gebaseerd op zowel directe tijd als indirecte tijd. Directe tijd bevat tijd die besteed is aan inhoudelijk contact via face-to-face, (beeld)bellen of e-mail. Indirecte tijd is tijd die besteed wordt aan verslaglegging (intakeverslag, opstellen behandelplan), rapportage aan de huisarts, voorbereiden van het gesprek,  evt overleg met de huisarts etc.

Je kan ook altijd bij je werkgever navragen of deze een (deel van) de behandeling zou willen betalen. Je zou dit ook in de vorm van coaching kunnen doen. Hiervoor kun je meer informatie vinden op mijn website www.schema-coach.nl